Budowanie binarnych pakietów z Py2exe

Py2exe to aplikacja budująca binarne "pakiety" z aplikacji Pythona umożliwiając ich uruchamiania pod MS Windows bez zainstalowanego Pythona. Obsługa tej aplikacji jest prosta.
 • Pobieramy najnowszą wersję py2exe i instalujemy
 • W katalogu z naszym skryptem tworzymy plik o nazwie np. setup.py o kodzie:
  from distutils.core import setup
  import py2exe
  
  setup(windows=[{"script" : "plik.py"}])
  
 • Wykonanie tego skryptu spowoduje zbudowanie gotowego binarnego pakietu. plik.py to nazwa głównego pliku naszego skryptu (wszystkie inne pliki *py z jakich korzysta są automatycznie uwzględniane)
 • Stworzony zostanie katalog dist zawierający wspomniany gotowy pakiet binarny. Znajdziemy w nim plik EXE o takiej samej nazwie jak ten podany w setup.py (plik.exe w tym przypadku) - uruchomienie jego uruchomi nasz skrypt.
 • Zawartość katalogu dist można spakować i tak rozprowadzać - ale w przypadku bardziej złożonych aplikacji warto skorzystać z jakiejś aplikacji do tworzenia instalatorów.
py2exe
Budowanie binarki dla aplikacji PyQt4
RkBlog

Podstawy Pythona, 30 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact