RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Budowanie binarnych pakietów z Py2exe

Tworzenie binarnych pakietów wraz zależnościami dla systemów MS Windows.

Py2exe to aplikacja budująca binarne "pakiety" z aplikacji Pythona umożliwiając ich uruchamiania pod MS Windows bez zainstalowanego Pythona. Obsługa tej aplikacji jest prosta.
py2exe
Budowanie binarki dla aplikacji PyQt4
RkBlog

Podstawy Pythona, 30 July 2008,

Comment article