RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Budowanie binarnych pakietów z Py2exe

Py2exe to aplikacja budująca binarne "pakiety" z aplikacji Pythona umożliwiając ich uruchamiania pod MS Windows bez zainstalowanego Pythona. Obsługa tej aplikacji jest prosta.
py2exe
Budowanie binarki dla aplikacji PyQt4
RkBlog

Podstawy Pythona, 30 July 2008, Piotr Maliński

Comment article