CCache i gentoo portage

CCache to system cache dla kompilatu współpracujący z GCC. Można podłączyć go do portage. Zaletą CCache jest szybszy czas kompilacji pakietów - jeżeli np. w cache jest starsza wersja xorg to z nowej kompilowane będzie tylko to co się zmieniło.
- Musisz mieć portage nowsze niż 2.0.46-r11: emerge --version
- zainstaluj ccache: emerge -av dev-util/ccache
- edytuj /etc/make.conf i do FEATURES dodaj "ccache" oraz dodaj wpis: CCACHE_SIZE="2G" (lub większy/trochę mniejszy w zależności od możliwości). Nie ma sensu też dawanie większego rozmiaru niż 4-5G(B)
- Jeżeli /var/tmp/ccache nie istnieje to stwórz katalog:
 cd /var/tmp
 mkdir ccache
 chown portage:portage ccache
 chmod 775 ccache
 echo "CCACHE_DIR="/var/tmp/ccache"" >> /etc/env.d/99local
 env-update
 source /etc/profile
RkBlog

Dystrybucje, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact