RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Co nowego w Pythonie 2.6

Wczoraj pojawił się dokument opisujący listę zmian i nowości w Pythonie 2.6. Najwięcej uwagi poświęcono rozwojowi Pythona 3.0 i "przygotowywaniu" Pythona z gałęzi 2.X do ułatwienia migracji skryptów na przyszłą gałąź. Domyślnie obecne jest już wyrażenie "with" zastępujące zastosowanie try/finaly. Dodano także moduł contextlib oraz multiprocessing. Ten drugi pozwala programom napisanym w Pythonie na tworzenie nowych procesów, które wykonują określoną operację i zwracają wynik. Porzucono także wsparcie dla Windows 95, 98, ME i NT4.

RkBlog

Podstawy Pythona, 7 September 2008, Piotr Maliński

Comment article