RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Comet w Django

 • Comet i Orbited - Tworzenie aplikacje www czasu rzeczywistego z wykorzystaniem serwera Comet - Orbited.

 • Wykorzystanie cometa w aplikacjach www polega na "połączeniu" standardowego serwera HTTP odpowiedzialnego za działanie aplikacji z serwerem cometa. Porozumiewanie się aplikacji www z cometem zazwyczaj odbywa się poprzez żądania wysyłane przez ajaxa. Najprostsze połączenie orbited ze zwykłym serwerem HTTP polega na wykorzystaniu funkcji proxy w orbited. Wystarczy w katalogu, z którego go uruchamiamy stworzyć plik orbited.cfg o zawartości:
  [global]
  proxy.enabled = 1
  proxy.keepalive = 0
  
  [proxy]
  /chat -> ORBITED
  / -> http://127.0.0.1:8080
  
  Gdzie wszystkie żądania do "/chat" będą obsługiwane przez demon orbited, natomiast reszta przez serwer działający na porcie 8080 (np. serwer deweloperski Django). Strona dostępna jest na porcie 8000 - porcie używanym przez orbited.

  Tworzymy projekt django wyświetlający jeden szablon (bez bazy danych). Tworzymy szablon chat.html:
  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Chat</title>
    <script src="/_/orbited.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="/site_media/ajaxroutine.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="/site_media/chat.css">
    <script src="/site_media/chat.js" charset="utf-8"></script>
   </head>
   <body>
    <input type="text" id="nickname">
    <input type="button" value="nickname" name="nickname" onClick="connect();">
    <div id="box"></div>
    <input type="text" id="chat">
    <input type="submit" value="chat" onClick="send_msg();">
    <iframe id="events"></iframe>
   </body>
  </html>
  
  Powyższy szablon wyświetli "formularz" czata - pole na wiadomość i nick oraz okno treści. Ramka "events" posłuży do przesyłania zdarzeń. W katalogu na pliki statyczne dodajemy chat.css:
  body {
   margin-left:2em;
  }
  
  #box {
   border: 1px solid black;
   width: 80%;
   margin: .5em auto .5em 0;
   height: 10em;
   overflow: scroll;
  }
  
  .event {
   border: 1px dashed blue;
   margin: .5em auto;
   padding: .2em;
   width: 90%;
  }
  
  #events {
   display: none;
  }
  
  Oraz chat.js:
  function processGetPost()
  	{
  	var myajax=ajaxpack.ajaxobj
  	var myfiletype=ajaxpack.filetype
  	if (myajax.readyState == 4)
  		{ //if request of file completed
  		if (myajax.status==200 || window.location.href.indexOf("http")==-1)
  			{ //if request was successful or running script locally
  			if (myfiletype=="txt")
  			alert(myajax.responseText)
  			else
  			alert(myajax.responseXML)
  			}
  		}
  	}
  
  
  function connect()
  {
   var nick = document.getElementById('nickname').value;
   Orbited.connect(chat_event, nick, "/chat", "0");
   ajaxpack.getAjaxRequest("/join/" + nick + "/", "", processGetPost, "txt");
  }
  
  
  chat_event = function(data) {
   var chat_box = document.getElementById('box');
   var div = window.parent.document.createElement('div');
   div.className = "event";
   div.innerHTML = data;
   chat_box.appendChild(div);
   chat_box.scrollTop = chat_box.scrollHeight;
  }
  
  function send_msg() {
   var msg = document.getElementById('chat').value;
   var nick = document.getElementById('nickname').value;
   ajaxpack.getAjaxRequest("/send/" + nick + "/" + msg + "/", "", processGetPost, "txt");
  }
  
  Plik ajaxroutines.js pochodzi ze strony dynamicdrive.com, wystarczy go pobrać. Za jego pomocą w łatwy sposób obsłużymy żądania GET wysyłane do widoków aplikacji wysyłającej wiadomość (funkcja send_msg) oraz dodającej nowego użytkownika czatu (funkcja connect) stosując poniższe mapowanie odnośników w urls.py:
  urlpatterns = patterns('',
  (r'^site_media/(.*)$', 'django.views.static.serve', {'document_root': 'ścieżka/do/plików_staycznych'}),
  (r'^join/(?P<nick>[\w\-_]+)/', 'chat.views.add_nick'),
  (r'^send/(?P<nick>[\w\-_]+)/(?P<msg>.*)/', 'chat.views.send_msg'),
  (r'^/?$', 'chat.views.chat_page'),
  )
  
  Kod widoków:
  from pyorbited.simple import Client
  
  from django.shortcuts import render_to_response
  from django.conf import settings
  from django.http import HttpResponse
  
  users = []
  orbit = Client()
  
  def chat_page(request, users=users, orbit=orbit):
  	"""
  	Główny widok wyświetlający szablon
  	"""
  	return render_to_response('chat.html', {})
  
  def add_nick(request, nick, users=users, orbit=orbit):
  	"""
  	Dodajemy nowego użytkownika do listy użytkowników-klientów orbited
  	"""
  	users.append((nick, '0'))
  	orbit.event(user_k(), '%s joined' % nick)
  	return HttpResponse("ok")
  
  def send_msg(request, nick, msg, users=users, orbit=orbit):
  	"""
  	Wysłanie wiadomości
  	"""
  	orbit.event(user_k(), '%s %s' % (nick, msg))
  	return HttpResponse("ok")
  
  def user_k(users=users):
  	"""
  	Stworzenie listy użytkowników-klientów obsługiwanych przez orbited
  	"""
  	lista = ["%s, %s, /chat" % (user[0], str(user[1]))
  		for user in users]
  	return lista
  
  Teraz uruchamiamy serwer django i orbited. Wystarczy otworzyć dwa okna przeglądarki ze stroną http://localhost:8000/. Zobaczymy "formularz" czatu. Na początek trzeba podać nick i "dołączyć" do czatu klikając w przycisk obok. Możemy już wysyłać wiadomości. Jeżeli w drugim oknie podamy inni nick i dołączymy do czatu to odpowiednia informacja pojawi się w pierwszym oknie. Teraz czat będzie w czasie rzeczywistym przekazywał wiadomości między tymi dwoma oknami - klientami serwera orbited.
  comet1
  Dodatkowe informacje i przykłady dla CherryPy czy Pylons znajdziemy na stronie projektu.
  RkBlog

  Django, 14 July 2008, Piotr Maliński

  Comment article