RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Instalacja CPGNuke

Opis instalacji CMSa CPGNuke zintegrowanego ze skryptem galerii Coppermine.

Instalacja CPGNuke jest podobna do instalacji PHP-Nuke, lecz mamy tutaj automatyczny instalator. Zaczynamy tak jak w php-nuke:
$dbhost = 'HOST'; //zazwyczaj localhost
$dbuname = 'NAZWA UŻYTKOWNIKA';
$dbpass = 'HASŁO';
$dbname = 'NAZWA BAZY DANYCH';
$prefix = 'PREFIX';
RkBlog

Różne CMSy, 11 July 2008,

Comment article