Czytelne debugowanie list i słowników z python-print_r

python-print_r to prosta biblioteka Pythona dostarczająca funkcję pozwalającą prezentować listy, słowniki, klasy i instancje klas w czytelnym dla człowieka formacie. Funkcja ta nawiązuje do funkcji print_r z PHP, na której jest poniekąd wzorowana ;)

Moduł można zainstalować poprzez:
easy_install print_r
Lub pobierając źródła z githuba i instalując za pomocą "setup.py install". Po instalacji wystarczy w skrypcie zaimportować funkcje:
from print_r import print_r
Dla przykładu mamy taką oto złożoną listę:
from print_r import print_r

print_r(['v1', 'v2', range(1,11), {'k': 'v', 'kk': {'x': range(1,4)}}])
Funkcja print_r zwróci wynik w postaci:
0 = v1
1 = v2
2 = <type 'list'>
  0 = 1
  1 = 2
  2 = 3
  3 = 4
  4 = 5
  5 = 6
  6 = 7
  7 = 8
  8 = 9
  9 = 10
3 = <type 'dict'>
  k = v
  kk = <type 'dict'>
    x = <type 'list'>
      0 = 1
      1 = 2
      2 = 3
RkBlog

Podstawy Pythona, 1 August 2010

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact