RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Diamanda 2008.07 Test 2

Można pobrać już drugą "wersję testową" zbliżającego się wydania Diamandy 2008. W porównaniu z Test 1 wprowadziłem wiele zmian (większość z zamierzanych dla wersji finalnej):

W przeciągu 1-2 tygodni pojawi się Test 3, który po około tygodniu przerodzi się w wydanie finalne. W Test 3 znajdą się poprawki, oraz pozostałe planowane zmiany (wykończenie OpenID i zgłaszania treści).

RkBlog

Diamanda - Aplikacje Django, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article