RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Diamanda - Aplikacje Django

Diamanda Applications Set to zbiór aplikacji Django takich jak Forum Dyskusyjne, Artykuły czy Wiadomości. Diamanda wykorzystywana jest w tej oto Bibliotece. Wszystkie pytania, sugestie i problemy proszę kierować na forum.

Dokumentacja

  • O Diamandzie słów kilka - Instalacja i konfiguracja aplikacji Django z projektu Diamanda - forum dyskusyjnego Myghtyboard, aplikacji statystyk, stron, czy profilu użytkownika
  • Diamanda i mod_python - Przykładowa konfiguracja mod_python/Apache dla hostowania pakietu aplikacji Diamanda.
  • Powiązania między aplikacjami projektu Diamanda - Przegląd aplikacji Diamandy: forum dyskusyjnego myghtyboard, modułu stron, statystyk i profilu użytkownika. Artykuł opisuje powiązania między nimi i sposoby wykorzystania poszczególnych aplikacji
  • Migracja danych z punBB do MyghtyBoard - Migracja danych do Django (przenoszenie kont użytkowników oraz innych danych).
Strona projektu na code.google.com
RkBlog

Django, 14 July 2008, Piotr Maliński