RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

O Diamandzie słów kilka

Instalacja i konfiguracja aplikacji Django z projektu Diamanda - forum dyskusyjnego Myghtyboard, aplikacji statystyk, stron, czy profilu użytkownika

Niniejsza dokumentacja dotyczy projektu Diamanda, wydania 2008 Test 3. Diamanda Applications Set to zbiór aplikacji Django mojego autorstwa. Obecnie projekt składa się z następujących aplikacji: Choć aplikacje rozprowadzane są w postaci jednego projektu można łatwo wykorzystać poszczególne aplikacje w swoich projektach. "Odłączenie" danej aplikacji wymaga niewielu zmian w kodzie, o czym napiszę dalej. Diamanda Test 3 nie jest kompatybilna z Newforms-admin. By pobrać pasującą wersję Django wykonaj w pobranych z SVN wersji TRUNK:
svn up -r 7952

Wymagania

Oto dodatkowych modułów Pythona wymaganych przez aplikacje:

Uruchomienie serwera deweloperskiego

RkBlog

Diamanda - Aplikacje Django, 14 July 2008,

Comment article