RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

O Diamandzie słów kilka

Niniejsza dokumentacja dotyczy projektu Diamanda, wydania 2008 Test 3. Diamanda Applications Set to zbiór aplikacji Django mojego autorstwa. Obecnie projekt składa się z następujących aplikacji: Choć aplikacje rozprowadzane są w postaci jednego projektu można łatwo wykorzystać poszczególne aplikacje w swoich projektach. "Odłączenie" danej aplikacji wymaga niewielu zmian w kodzie, o czym napiszę dalej. Diamanda Test 3 nie jest kompatybilna z Newforms-admin. By pobrać pasującą wersję Django wykonaj w pobranych z SVN wersji TRUNK:
svn up -r 7952

Wymagania

Oto dodatkowych modułów Pythona wymaganych przez aplikacje:

Uruchomienie serwera deweloperskiego

RkBlog

Diamanda - Aplikacje Django, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article