RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Django 0.96

Wydano nową wersję frameworka Django oznaczoną numerkiem 0.96. Wersja ta zawiera kilka nowości, w tym bibliotekę newforms, jak i trochę zmian. Szczegóły podane są na liście zmian. Najważniejsze w tym wydaniu jest pojawienie się biblioteki newforms, która ma zastąpić istniejący układ form/validator/manipulator. Twórcy zalecają przechodzenie na newforms, ale tak naprawdę nie ma do tego sensownej dokumentacji a obecne możliwości newforms są raczej żałosne (albo nieudokumentowane).

RkBlog

Django, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article