RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Django 1.0.1 wydane

Na stronie projektu znajdziemy informację o wydaniu Django 1.0.1. Jest to wydanie zawierające wyłącznie poprawki i jest w pełni zgodne z Django 1.0. Wprowadzone zmiany to m.in:

RkBlog

Django, 17 November 2008, Piotr Maliński

Comment article