RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Django 1.0.2

Wydano nową wersję Django - 1.0.2, spowodowaną pominięciem kilku katalogów przy budowaniu pakietów Django 1.0.1.

RkBlog

Django, 19 November 2008, Piotr Maliński

Comment article