Django 1.1 wydane

W nocy wydano nową wersję Django oznaczoną numerem 1.1. Zawiera ona szereg usprawnień i jest wstecznie zgodna z Django 1.0 (nie powinno być żadnych problemów z uruchomieniem aplikacji). Oprócz nowości zawiera poprawki bezpieczeństwa jakie zostały wydane dla starszych wersji.

RkBlog

Django, 29 July 2009, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact