RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Django 1.4 - lista nowości i zmian w nowej wersji frameworka

23 marca wydana została nowa wersja frameworka Django oznaczona numerem 1.4. Można pobrać ją ze strony projektu. Największą zmianą w tej wersji jest dodanie obsługi stref czasowych. Jeżeli włączymy obsługę stref czasowych Django będzie zapisywać obiekty daty/czasu dla czasu UTC. Przy wyświetlaniu obiekty te uwzględnią strefę czasową użytkownika. Zostało już dokładnie opisane w dokumentacji. Oprócz tego w Django 1.4 znajdziemy:

  • Usprawnienia w ORMie, w tym obsługę SELECT FOR UPDATE, czy możliwość wydajniejszego dodawania dużych grup rekordów. Dodano także QuerySet.prefetch_related do "grupowego" ładowania powiązanych rekordów (tam gdzie select_related() nie zadziała).
  • Zwiększenie bezpieczeństwa - dodanie lepszego haszowania haseł (np. za pomocą bcrypt, czy PBKDF2), nowe narzędzia do podpisywania danych, usprawnienia CSRF i proste zabezpieczenia przez clickjackingiem.
  • Zmieniono także startowy szkielet projektu jak i manage.py tak było tam mniej "magii".
  • Dodano obsługę testów działających w przeglądarce (np. Selenium)
  • Pełna lista zmian w release notes.

Django 1.4 nie obsługuje już Pythona 2.4. Obecnie Django działa pod wersjami 2.5, 2.6 i 2.7. Niebawem znane mają być plany stopniowej migracji z Pythona 2 na Pythona 3 (choć obsługa Pythona 2 na pewno za szybko nie zniknie).

Z wstecznie niezgodnych zmian wymienić można wymaganą wartość dla SECRET_KEY (Django 1.4 rzuci tylko ostrzeżeniem DeprecationWarning, ale Django 1.5 już się bez tego nie uruchomi). W przypadku Panelu Admina framework będzie szukał plików statycznych w ścieżce określanej przez STATIC_URL (STATIC_URL/admin/).

Szybki test Django 1.4

Wykorzystując istniejące projekty sprawdziłem na szybko nową wersję Django. W przypadku projektu robionego na Django 1.3 nie zauważyłem żadnych problemów. Nieco starsze wymagały dwóch poprawek w ustawieniach (settings.py).

Po pierwsze do MIDDLEWARE_CLASSES musiałem dodać:
'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware'
By móc wysyłać Djangowskie "wiadomości" (np. w Panelu Admina). W TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS musiałem "django.core.context_processors.auth" zastąpić tym:
"django.contrib.auth.context_processors.auth"
RkBlog

Django, 25 March 2012, Piotr Maliński

Comment article