RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Django 1.6 wydane

Nowa wersja Django ujrzała światło dzienne. Oznaczona numerem 1.6 wprowadza szereg zmian związanych m.in. z obsługą transakcji i połączeń z bazami danych. Listę zmian opisywałem już wcześniej przy okazji wydania pierwszej wersji alfa.

Wydanie 1.6 zostało poświęcone pamięci Malcolma Tredinnica, który zmarł tego roku. Wspierał wiele projektów OpenSource, w tym Django.

W nadchodzącej wersji 1.7 zobaczymy zintegrowane z frameworkiem migracje. Przyjdzie nam pożegnać się z "syncdb".

RkBlog

Django, 6 November 2013, Piotr Maliński

Comment article