RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Django Debug Toolbar

Django Debug Toolbar to połączenie kilku klas middleware Django w ładny panel dla programistów. DDT udostępnia informacje takie jak - wykonane zapytania SQL i czas ich wykonania, czas generowania strony, nagłówki HTTP. By zainstalować pasek należy:
 • Pobrać źródła z repozytorium GIT:
  git clone git://github.com/dcramer/django-debug-toolbar.git ddt
 • Umieścić katalog debug_toolbar w katalogu projektu, lub gdzieś w PYTHONPATH
 • Do MIDDLEWARE_CLASSES w settings.py dodajemy
  'debug_toolbar.middleware.DebugToolbarMiddleware',
 • Dodajemy konfigurację określającą wygląd panelu:
  DEBUG_TOOLBAR_PANELS = (
    'debug_toolbar.panels.version.VersionDebugPanel',
    'debug_toolbar.panels.sql.SQLDebugPanel',
    'debug_toolbar.panels.timer.TimerDebugPanel',
    'debug_toolbar.panels.headers.HeaderDebugPanel',
  )
  
 • Do INSTALLED_APPS dodajemy 'debug_toolbar'
 • Dodajemy listę IP, które będą widziały panel. Dla localhosta:
  INTERNAL_IPS = ['127.0.0.1',]
 • W kodzie strony musi być dołączona biblioteka jQuery, np:
  <script src="/site_media/jquery.pack.js" type="text/javascript"></script>
  
ddt1
ddt2
RkBlog

Django, 10 September 2008, Piotr Maliński

Comment article