Django pod serwerem cherokee

Cherokee to mały i bardzo wydajny serwer www obsługuący m.in. SCGI i FastCGI. Jest dość popularny w kręgach gnome i debiana.

Django i Cherokee z wykorzystaniem SCGI

Celem będzie skonfigurowanie cherokee do obsługiwania projektu django za pomocą protokołu SCGI oraz dostarczanie statycznych plików (media files)

- Do połączeń FastCGI/SCGI zainstaluj pakiet flup:
easy_install flup
- Następnie pobierz plik django-scgi.py z tej strony i umieść go w katalogu projektu.
- Jeżeli nie masz zainstalowanego cherokee to zrób to teraz. Zwróć uwagę że obsługa protokołów SCGI/FastCGI może być włączona/wyłączona przy konfiguracji/kompilacji. By jawnie zadeklarować obsługę obu protokołów wystarczy polecenie:
./configure --enable-scgi --enable-fcgi
- W przypadku gentoo:
USE="fastcgi scgi" emerge cherokee
- W /etc/cherokee znajdują się pliki konfiguracyjne serwera. Edytuj /etc/cherokee/sites-enabled/default (jeżeli nie ma to utwórz symlink z default z sites-available).
- Znajdź:
DocumentRoot /var/www/localhost/htdocs
- Zamień na ścieżkę do katalogu z projektem django, np. /home/user/djangoblog/
- Znajdź:
UserDir public_html {
  Directory / {
    Handler common
  }
- Zamień na:
UserDir public_html {
  Directory / {
    Handler scgi
    {
    Server localhost:8080
    }
  }
- Gdzie localhost:8080 to host i port, na którym będzie działał serwer WSGI obsługujący django.
- Znajdź:
Directory / {
  Handler common
}
- Zamień na:
Directory /site_media/ {
  Handler common
}
Directory /media/ {
  Handler common
}
Gdzie site_media to nazwa folderu z statycznymi plikami twojego projektu (wstaw nazwę swojego katalogu) a /media/ odnosi się do symlinka katalogu media panelu admina.
- By utworzyć symlink do plików statycznych panelu admin django wykonaj w katalogu projektu:
ln -sf /usr/lib/python2.4/site-packages/django/contrib/admin/media media
- Sprawdź czy w twoim systemie django znajduję się pod tą samą ścieżką.
- Uruchom serwer WSGI:
python django-scgi.py --projects=/home/user/projektDjango/ --settings=settings --host=localhost --port=8080
Gdzie -projects=/home/user/projektDjango/ to ścieżka do katalogu z projektem django, -settings=settings określa plik konfiguracyjny (w urls.py powinieneś mieć: ROOT_URLCONF = 'urls'), --host i --port to host i port na jakim serwer WSGI będzie działał.
- Uruchom serwer Cherokee. W zależności od dystrybucji będzie to:
/etc/cośtam/cherokee start
/etc/init.d/cherokee start  (gentoo)
/etc/rc.d/cherokee start   (arch)
- Otwórz w przeglądarce adres http://localhost/ - powinieneś zobaczyć stwoją stronę działającą bez żadnych problemów.

Porządkowanie cherokee

Możesz usunąć zbędne wpisy (np. odnoszące się dp PHP, /cgi-bin itp.).

django-scgi.py

Gdyby podany w tekście adres nie działał oto kod potrzebnego pliku:
import os
import sys

if os.name == 'posix':

  def become_daemon(ourHomeDir='.',outLog='/dev/null',errLog='/dev/null'):
    """
    Robustly turn us into a UNIX daemon, running in ourHomeDir.
    Modelled after the original code of this module and some
    sample code from the net.
    """

    # first fork
    try:
      if os.fork() > 0:
        sys.exit(0)   # kill off parent
    except OSError, e:
      sys.stderr.write("fork #1 failed: (%d) %s
" % (e.errno, e.strerror))
      sys.exit(1)
    os.setsid()
    os.chdir(ourHomeDir)
    os.umask(0)
    # second fork
    try:
      if os.fork() > 0:
        sys.exit(0)
    except OSError, e:
      sys.stderr.write("fork #2 failed: (%d) %s
" % (e.errno, e.strerror))
      sys.exit(1)

    si = open('/dev/null', 'r')
    so = open(outLog, 'a+', 0)
    se = open(errLog, 'a+', 0)
    os.dup2(si.fileno(), sys.stdin.fileno())
    os.dup2(so.fileno(), sys.stdout.fileno())
    os.dup2(se.fileno(), sys.stderr.fileno())

else:

  def become_daemon(ourHomeDir='.',outLog=None,errLog=None):
    """
    If we are not running under a POSIX system, just simulate
    the daemon mode by doing redirections and directory changeing
    """

    os.chdir(ourHomeDir)
    os.umask(0)
    sys.stdin.close()
    sys.stdout.close()
    sys.stderr.close()
    if errLog and outLog:
      sys.stderr=open (errLog, 'a', 0)
      sys.stdout=open (outLog, 'a', 0)
    elif errLog:
      sys.stderr=open (errLog, 'a', 0)
      sys.stdout=NullDevice ()
    elif outLog:
      sys.stdout=open (outLog, 'a', 0)
      sys.stderr=NullDevice ()
    else:
      sys.stdout = NullDevice()
      sys.stderr = NullDevice()

  class NullDevice:
    """
    A substitute for stdout and stderr that writes to nowhere.
    This is a substitute for /dev/null
    """
  
    def write(self, s):
      pass

def main():
  from flup.server.scgi_fork import WSGIServer
  from django.core.handlers.wsgi import WSGIHandler

  import getopt

  (opts, args) = getopt.getopt(sys.argv[1:], 'f:s:h:p:',
    ['settings=','socket=','host=','port=',
     'minspare=', 'maxspare=', 'maxchildren=',
     'daemon', 'etclog=', 'errorlog=', 'workdir=',
     'projects='])
  
  socket = None
  host = None
  port = None

  minspare = 1
  maxspare = 5
  maxchildren = 50

  daemon = None
  workdir = '.'
  etclog = '/dev/null'
  errorlog = '/dev/null'

  projects = []

  for (o, v) in opts:
    if o in ('-s', '--socket'):
      socket = v
    elif o in ('-h', '--host'):
      host = v
    elif o in ('-p', '--port'):
      port = int(v)
    elif o in ('-f', '--settings'):
      os.environ['DJANGO_SETTINGS_MODULE'] = v
    elif o in ('--minspare',):
      minspare = int(v)
    elif o in ('--maxspare',):
      maxspare = int(v)
    elif o in ('--maxchildren',):
      maxchildren = int(v)
    elif o in ('--daemon',):
      daemon = 1
    elif o in ('--errorlog',):
      errorlog = v
    elif o in ('--etclog',):
      etclog = v
    elif o in ('--workdir',):
      workdir = v
    elif o in ('--projects',):
      projects.append(v)
  
  # add projects to path
  for p in projects:
    if p not in sys.path:
      sys.path.insert(0, p)

  # if we should run as a daemon, use the above function to turn us
  # into one reliably. This should correctly detach from the tty.
  if daemon:
    become_daemon(ourHomeDir=workdir,
      outLog=etclog, errLog=errorlog)

  if socket and not host and not port:
    WSGIServer(WSGIHandler(), minSpare=minspare, maxSpare=maxspare, maxChildren=maxchildren, bindAddress=socket).run()
  elif not socket and host and port:
    WSGIServer(WSGIHandler(), minSpare=minspare, maxSpare=maxspare, maxChildren=maxchildren, bindAddress=(host, port)).run()
  else:
    print "usage: django-scgi.py [--settings=<settingsmodule>] --socket=<socketname>"
    print "  or: django-scgi.py [--settings=<settingsmodule>] --host==<hostname> --port=<portnumber>"
    print
    print "  additional options are:"
    print "   --minspare=<minimum number of spare processes, default 1>"
    print "   --maxspare=<maximum number of spare processes, default 5>"
    print "   --maxchildren=<maximum number of child processes, default 50>"
    print
    print "   --daemon"
    print "   --etclog=<path for stdout log, default /dev/null>"
    print "   --errorlog=<path for stderr log, default /dev/null>"
    print "   --workdir=<path for working directory, default .>"
    print
    print "   --projects=<path to add to sys.path>"

if __name__ == '__main__':

  # first patch our own version of socketpair into the sockets module
  # if we don't have it already (comes with Python 2.4)

  import socket
  if not hasattr(socket, 'socketpair'):
    import eunuchs.socketpair

    def socketpair():
      (p,c) = eunuchs.socketpair.socketpair()
      (pp,cc) = (socket.fromfd(p,1,1), socket.fromfd(c,1,1))
      os.close(c)
      os.close(p)
      return (pp,cc)

    socket.socketpair = socketpair

  main()
RkBlog

Django, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact