RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Instalacja Drupala

Drupal to połączenie CMSa i "jakiegoś" frameworka. Dla początkujących może wydawać się zagmatwanym skryptem lecz oferuje sporą elastyczność i możliwości. Instalujemy go tak:
$db_url = "mysql://drupal:drupal@localhost/drupal"; na $db_url = "mysql://nazwausera:haslo@host/nazwabazydanych";
$base_url = "http://localhost/ na $base_url = "http://linkdonaszejstrony.pl/
RkBlog

Różne CMSy, 11 July 2008, Piotr Maliński

Comment article