eix - wyszukiwanie ebuildów gentoo

eix to prosta aplikacja konsolowa przeznaczona do wyszukiwania aplikacji w Gentoo. W odróżnieniu od emerge --search jest bardzo szybka i ma sporo ciekawy opcji. Instalacja jest prosta: emerge eix. Po instalacji jak i po (prawie) każdej aktualizacji drzewa portage wydajemy polecenie update-eix by zbudować bazę danych o pakietach dla eix. Gdy eix gotowy jest do pracy możemy rozpocząć szukanie:
eix nazwa_pakietu
eix -Ssv nazwa_pakietu
Pierwsze polecenie wyszukuje w tytułach aplikacji a drugie dodatkowo w ich opisach, a opcja "v" wyświetla więcej opcji. Pełna lista opcji dostępna jest poprzez polecenie eix --help oraz na stronie man eix. Eix o sobie:
* app-portage/eix
   Available versions: 0.2.1 0.2.2 0.2.6 0.3.0_beta 0.3.0
   Installed:      0.3.0
   Homepage:      http://eixwiki.unfoog.de
   Description:     Small utility for searching ebuilds with indexing for fast results
RkBlog

Dystrybucje, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact