RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Everyblock - mikrospołeczności w Django

everyblock.com to nowy serwis internetowy poświęcony lokalnych społecznościom - kilkunastu miastom w USA. Każdy mikroserwis zbiera informacje i wydarzenia z danego miasta i udostępnia w ciekawej postaci. Kod źródłowy poszczególnych komponentów jest ogólnodostępny, wydany na licencji GNU GPL3.

RkBlog

Django, 4 July 2009, Piotr Maliński

Comment article