Fotografowanie i obróbka zdjęć w Nebulosity

Nebulosity jest płatną aplikacją do astrofotografii - fotografowania i obróbki materiału. Obsługuje fotografowanie za pomocą wielu kamera producentów takich jak Atik, QHY, SBIG, SX, FLI, QSI, Meade, Moriavian oraz także np. lustrzanki Canona. Od strony obróbki materiału oferuje szereg różnych narzędzi - w tym różne metody stackowania, obsługę flatów, darków, biasów, jak i usuwanie gorących pikseli, krzywe, poziomy, odszumianie, czy balans kolorów. Sporą zaletą aplikacji jest prosty i przejrzysty interfejs.

Nebulosity dostępne jest pod MS Windows i Mac OSX. Niektóre kamery wspierane pod MS Windows nie są wspierane pod OSX. Sama aplikacja działa także dobrze pod Linuksem poprzez Wine - ale nadaje się tylko do obróbki, jako że kamery muszą być obsługiwane przez system (a Wine tego nie może zapewnić sterownikami dla MS Windows).

Interfejs Nebulosity i ustawienia do fotografowania

Główne okno programu wygląda tak:
Główne okno Nebulosity
Większość okna zajmuje obrabiane obecnie zdjęcie, czy ostatnia klatka zapisana z kamery. Po prawej znajduje się panel z kilkoma kluczowymi elementami.

"Display" to ustawienia histogramu dla wyświetlanego obecnie obrazu. Jest to bardzo ważny box, gdyż może łatwo zmylić nieświadomego użytkownika co do rzeczywistej jasności obiektów na fotografii i realnego wypełnienia histogramu - Nebulosity automatycznie przycina histogram podglądu. Bez przycinania histogramu klatka M57 widziana na pierwszym zrzucie wygląda tak:

Podgląd Nebulosity bez przycinania histogramu

Tak więc w rzeczywistości klatka jest mocno niedoświetlona. Dla 16-bitowych kamer DS sygnał zapisywany jest za pomocą wartości od 0 (czarny, zero sygnału) do 65535 (biały). Ustawiając ekspozycję trzeba, jeżeli to możliwe, dobrać ją tak by wypełnienie histogramu było bliskie maksymalnemu, ale nie dochodziło do maksymalnego 65535 (co oznaczałoby prześwietlenie).

Poniżej ustawień "Display" znajdują sie ustawienia "Capture Control" odpowiedzialne za wybór kamery i ustawienia związane z wykonywaniem fotografii (czas ekspozycji, czy ilość klatek do złapania). W zależności od typu kamery mogą tam pojawiać się dodatkowe opcje jak Gain, czy Offset. Przycisk Advanced pozwala wyświetlić dodatkowe opcje dla danej kamery (jak np. binning).

Na samym dole mamy kilka przycisków.
  • Directory pozwala wybrać katalog, w którym zapisywane będą klatki.
  • Preview pobierze jedną klatkę i wyświetli.
  • Frame and Focus wyświetli pomniejszony obraz (z binningiem jeżeli kamera pozwala) wraz z celownikiem. W tym trybie (po ustawieniu krótkiego czasu ekspozycji) łatwo można ustawić właściwy kadr, czy ustawić ostrość.
  • Capture Series - rozpocznie właściwy proces fotografii wykonując wskazaną ilość klatek.
Możemy także ustawić etykietę Name by np. zawierała nazwę stosowanego obecnie filtra, oznaczenie obiektu i ew. inne potrzebne do organizacji klatek dane. Po wykonaniu serii możemy zmienić filtr, etykietę, sprawdzić czasy ekspozycji i kontynuować fotografowanie obiektu. Gdy cały materiał został zebrany można wykonać dodatkowo (w miarę potrzeb) darki, flaty, czy biasy i przystąpić do obróbki materiału.

W górnym menu Edit - Preferences można uzyskać szerszy dostęp do ustawień kamery - np. temperatury chłodzenia.

Obróbka surowych klatek w Nebulosity

Jeżeli chcemy obrabiać fotografie w Nebulosity to ustawienia dotyczące wyboru kamery nas nie interesują (choć nadal należy pamiętać o zakładce "Display" z histogramem podglądu). Najważniejsze staje się główne menu i zakładki Batch oraz Image.

Menu Batch w Nebulosity 2

Menu Batch w Nebulosity 2

W menu Batch znajdziemy wszystkie operacje wykonywane na surowych klatkach - stackowanie, usuwanie gorących pikseli, czy wykonywanie darka/flata/biasa na poszczególnych klatkach. Najważniejsze opcje to:
  • Pre-proces Color/BW Images - obsługa darka/flata/biasa dla odpowiednio dla kolorowych i monochromatycznych klatek.
  • Bad Pixels - można stworzyć i odjąć gorące piksele z klatki
  • Align and Combine Images - różne formy stackowania klatek
Stackując klatki za pomocą Align and Combine Images mamy do wyboru różne opcje:
Opcje stackowania w nebulosity
Save stack wygeneruje stack z wybranych klatek, natomiast opcja Save each file przydaje się gdy chcemy ustawić klatki względem siebie (np. fotografie z kanałów R,G,B). Dalej dostępne są metody wyrównywania klatek. None stosujemy do darków, flatów, czy biasów. Translation to typowa metoda wyrównywania dla klatek z jednej serii. Jeżeli chcemy wyrównać lub zestackować klatki różniące się np. kadrem to wybieramy Translation + Rotation, a jeżeli dodatkowo mamy różną skalę to Translation + Rotation + Scale. Po wybraniu ustawień wybieramy klatki do zestackowania. Nie licząc darków/biasów/flatów to stackowanie będzie polegało na zaznaczeniu tej samej gwiazdy na każdej z klatek. Jeżeli wybraliśmy opcje z rotacją to wybrać będziemy musieli dwie gwiazdy (najpierw jedną na wszystkich, a potem drugą):
Wybór gwiazdy przy stackowaniu

Stackując klatki z fotografowanym obiektem musimy wybrać już te z odjętymi darkiem, czy wykonanym na nich flatem, biasem. Po zestackowaniu tych fotografii "pomocniczych" możemy wybrać opcję "Pre-proces Color lub BW Images". Pojawi sie okno gdzie można wybrać klatki darka, flata i biasa, a następnie wybrać zestaw klatek, na których mają być wykonane:
Dark/Bias/Flat
Jeżeli kamera zawiera wiele gorących pikseli może być konieczne stworzenie ich mapy i odjęcie z klatek (fotografii i master darka). Opcje te są dostępne w Bad Pixels. Opcja "Make Bad Pixel Map" pozwala wygenerować mapę gorących pikseli z wybranej klatki (może to być dark lub fotografia obiektu). Po wygenerowaniu można usunąć te gorące piksele z wybranych klatek.
Bad Pixels w Nebulosity

Obróbka stacków

Mając gotowy stack zapewne trzeba go będzie jeszcze trochę poprawić. W zakładce Image z górnego menu powinniśmy znaleźć wszystko co jest potrzebne:
Opcje do obróbki gotowych stacków w Nebulosity
Najprostsza obróbka może polegać na podciągnięciu poziomów i zastosowaniu jednego z gotowych zestawów krzywych najbardziej pasującego do sfotografowanego obiektu:
Edycja poziomów

Edycja poziomów pozwoli ustawić poziom tła, czy rozjaśnić nieco niedoświetlone klatki

Edycja krzywych w Nebulosity

Stosując krzywe można dodatkowo poprawić kontrast, czy widoczność niektórych szczegółów. Gotowe zestawy są pomocne

Adaptive Median Noise Reduction można zastosować do usunięcia ziarnistego szumu - jeżeli takowy się pojawi. Opcja deinterlace może być przydatna dla posiadaczy kamer z matrycami posiadającymi migawkę sczytującą w przeplocie (np. DSI II, QHY6, 6Pro, Brightstar Mammuth). Opcja ta pozwala usunąć poziome pasy pojawiające sie czasami na klatkach z takich matryc.

Tworzenie fotografii RGB i LRGB w Nebulosity

By złożyć kolorową fotografie z monochromatycznych kanałów potrzebujemy przygotować obrobione fotografie dla każdego z kanałów. Musimy je wyrównać (align z opcją "save each file"), po czym z menu Image wybieramy LRGB color Synthesis. Pojawi się okno, w którym wybieramy klatki dla poszczególnych kanałów.

Wygenerowana kolorowa fotografia może wymagać korekcji koloru. W tym celu można użyć "automatów" - Adjust Color Background i następnie Auto Color Balance.

RkBlog
Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact