FTP i HTTP w Pythonie

Operacje na FTP

By pobrać plik wystarczy kod:
import ftplib

# otwieramy połączenie
ftp = ftplib.FTP("ftp.serwer.jakiś")
ftp.login("login", "haslo")

# przejście do katalogu
ftp.cwd('public_html')

#pobranie pliku (binarnego)
f = open("nazwapliku", "wb")
ftp.retrbinary("RETR nazwapliku_na_serwerze", f.write)
f.close()

# zakończenie połączenia
ftp.quit()
By wysłać plik na serwer poprzez FTP:
import ftplib

# otwieramy połączenie
ftp = ftplib.FTP("ftp.serwer")
ftp.login("login", "haslo")

# przejście do katalogu
ftp.cwd('public_html')

# otwarcie pliku
f = open("nazwa_pliku", "r")
ftp.storlines("STOR nazwa_pliku_jaka_ma_byc_na_serwerze", f)
f.close()

#binarny plik:
f = open("footprint.jpg", "rb")
ftp.storbinary("STOR footprint-1.jpg", f, 1024)
f.close()

# zakończenie połączenia
ftp.quit()

Pobieranie strony poprzez HTTP

Wystarczy taki oto prosty kod:
import urllib
# Otwarcie URLa
input = urllib.urlopen('http://strona.pl/plik.html')
# wczytanie danych jako łańcuch
data = input.read()
#zamknięcie połączenia
input.close()

print data
RkBlog

Programowanie Sieciowe, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact