Gadfly

Gadfly to relacyjna baza danych napisana całkowicie w Pythonie i działająca wszędzie tam, gdzie działa Python :)

By stworzyć bazę danych i/lub tabelę trzeba skorzystać z "inicjującego" połączenia:
import gadfly
connection = gadfly.gadfly()
# inicjalizacja bazy
# nazwa bazy, katalog
connection.startup("mojabaza", "/home/piotr/gad/")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("create table tabela (pole1 varchar, pole2 varchar)")
connection.commit()

Łączenie się z istniejącą bazą danych wygląda tak:
import gadfly
connection = gadfly.gadfly("mojabaza", "/home/piotr/gad/")
cursor = connection.cursor()

cursor.execute("insert into tabela (pole1, pole2) values ('wartosc', 'bla')")
cursor.execute("select * from tabela")
# zatwierdzenie zmian
connection.commit()
for x in cursor.fetchall():
	print x
Zastosowanie connection.abort() spowoduje że zmiany nie zostaną zapisane. Gadfly obsługuje również operacje DELETE, UPDATE, INSERT, CREATE INDEX, DROP TABLE i DROP INDEX a pola mogą być typu integer, float i varchar lecz silnik będzie je obecnie ignorował. Wszystko co można haszować i może być obsłużone przez moduł marshal może być zapisane.
RkBlog

Programowanie Sieciowe, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact