gentoolkit

Gentoolkit to zestaw narzędzi pomocnych w Gentoo. Instalacja prosta - emerge gentoolkit.

equery

Program ten podaje dane o pakiecie. equery size NAZWA_PAKIETU - podaje liczbę plików oraz rozmiar w KB pakietu. equery uses NAZWA_PAKIETU podaje listę flag z których korzyysta dany pakiet oraz określa czy dana flaga jest "włączona". equery which NAZWA_PAKIETU - podaje nazwę ebuilda z którego korzysta dany pakiet. equery depgraph NAZWA_PAKIETU - pokazuje zależności pakietu w postaci drzewka. euse -a - Pokazuje aktywne w systemie flagi USE (pakiet ten może nie działać poprawnie).

revdep-rebuild

Sprawdza system w poszukiwaniu niedziałających pakietów (np. po aktualizacji). Zaleca się regularne sprawdzanie systemu za pomocą tego narzędzia.
RkBlog

Dystrybucje, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact