Google App Engine SDK 1.3.1

Wydana 10 lutego nowa wersja SDK dla Google App Engine wprowadza wiele nowych funkcjonalności w Pythonowym API, m.in.:

  • Kursory zapytań: aplikacja może wykonać zapytanie, pobrać część encji w bieżącym zapytaniu, oraz następne partie danych w kolejnych żądaniach HTTP. Jest to możliwe dzięki kursorowi - tekstowemu znacznikowi, który określa miejsce pobrania ostatniej encji z puli wyników. Mając ten znacznik można pobrać dalsze dane w późniejszym czasie (przy innym żądaniu) bez wykonywania zapytania i zabaw z offsetami. Bardzo przydatne do stronicowania.
  • Do SDK dodano API statystyk datastore
  • Tworzenie tasków w transakcjach
  • Obsługa własnych stron w Konsoli Admina aplikacji GAE
  • Obsługa nagłówków HTTP: ETags, If-matches, If-not-matches, jak i kodów stanu 304 dla plików statycznych
Na code.google.com znajdziemy pełen wyciąg zmian, jak i najnowsze pakiety SDK.

RkBlog

Google App Engine (GAE), 14 February 2010

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact