Instalacja i wykorzystanie app-engine-patch

app-engine-patch to obecnie najbardziej zaawansowana wersja Django dla platformy App Engine. Obsługuje formularze, system użytkowników Django, czy też Panel Admina - choć ograniczony 300 listowanych encji dla danego modelu. Oprócz tego zawiera sporo dodatków w bibliotece ragendja. Żeby "zainstalować" wystarczy pobrać archiwum i rozpakować. Katalog app-engine-patch-sample jest aplikację GAE wykorzystującą/zawierającą wszystkie modyfikacje app-engine-patch. Wystarczy uruchomić:

python dev-appserver.py app-engine-patch-sample/
Chcąc wykorzystać AEP do własnego projektu warto zacząć od dodania wiersza # AUTOGENERATED do index.yaml, tak by serwer deweloperski dodawał nowe indeksy w miarę potrzeby. Oprócz tego przykładowa aplikacja stosuje wiele zbędnych na starcie elementów (framework css blueprint, dorzuca jquery itd.).

app-engine-patch nie jest portem Django na platformę GAE. Na liście dyskusyjnej tego frameworka można przeczytać o planach wspierania GAE, co na chwilę obecną sprowadza się do obsługi przez ORM nierelacyjnych/nie-SQLowych baz danych. Obsługa backendów dla komponentu wysyłającego maile jest już wdrażana.

RkBlog

Google App Engine (GAE), 13 September 2009

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact