RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Hosting Django

Przegląd rozwiązań do hostingu projektów Django w warunkach produkcyjnych z wykorzystaniem serwera Apache i mod_python/mod_wsgi/mod_fcgid, czy Nginx lub Lighttpd i FastCGI

Django jak i Pylons posiadają własne serwery deweloperskie, lecz nie służą one do serwowania aplikacji w warunkach produkcyjnych. Domyślnym i zalecanym sposobem serwowania aplikacji Django w warunkach produkcyjnych jest serwer Apache z mod_wsgi. Oto lista możliwych sposobów hostowania:

Wymagania hostingu

Aplikacje napisane we frameworkach pythononowych wymagają bardziej specyficznego hostingu niż skrypty PHP. W przypadku mod_pythona i apache musimy odpowiednio skonfigurować serwer i restartować go po każdej zmianie kodu aplikacji. Dostęp do shella bardzo się przydaje do wstępnej konfiguracji, debugowania i zarządzania aplikacją. Brak niektórych dodatkowych modułów pythona można obejść instalując je w swoim katalogu i dodając je do PYTHONPATH. Wyczerpujący opis sposób serwowania Django opisano na djangobook.com.
RkBlog

Django, 14 July 2008,

Comment article