Instalacja nowych skórek w Plone

Dla Plone dostępnych jest sporo dodatkowych skórek. Większość z nich można zainstalować dodając stosowny wpis do /usr/local/Plone/zinstance/buildout.cfg w sekcji eggs i zcml. Przykładowo instalacja skórki beyondskins.ploneday.site2009 wymaga dodania do "eggs" w bloku "[buildout]" wpisu "beyondskins.ploneday.site2009", np:
eggs =
    Plone
    beyondskins.ploneday.site2009
Oraz dodania takiego samego wpisu do "zcml" w bloku [instance]. Następnie wydajemy polecenie:
/usr/local/Plone/zinstance/bin/buildout
Który doinstaluje skórkę (pobierze Egg z plone.org). Następnie restartujemy nasz serwer Zope jeżeli działa:
/usr/local/Plone/zinstance/bin/plonectl restart
Skórka pojawi się w panelu administracyjnym Plone w zakładce "Add-on Products" (http://localhost:8080/Plone/prefs_install_products_form), gdzie zaznaczamy ją i instalujemy:
plone3
plone4

By użyć skórki, którą sami tworzymy lub modyfikujemy należy umieścić ją w katalogu src (/usr/local/Plone/zinstance/src/) i w buildout.cfg dodać jej nazwę (wraz z nazwą katalogu) do listy "develop":
develop =
     src/heddex.tranquility
Po czym wykonać tak jak poprzednio "buildout" i restart serwera. Więcej znajdziemy w dokumentacji Plone, How to Install a 3.x Theme Using Buildout.
RkBlog

Programowanie Sieciowe, 28 June 2009

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact