RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Inżynierowie Google przyśpieszą Pythona

Inżynierowie Google założyli projekt Unladen Swallow, którego celem jest znaczący wzrost wydajności Pythona (zakładany 5-krotny wzrost wydajności). Optymalizacja ta ma polegać na stworzeniu dla Pythona kompilatora JIT (just-in-time) opartego o infrastrukturę Low Level Virtual Machine (LLVM). Projekt rozwijany jest dla Pythona 2.6 i po ukończeniu będzie także przeniesiony do gałęzi Pythona 3. Po ukończeniu i ustabilizowaniu kod znajdzie się w standardowej dystrybucji Pythona. Więcej na arstechnica.

RkBlog

Podstawy Pythona, 27 March 2009, Piotr Maliński

Comment article