Jak Pownce skalowało aplikacje Django

Mike Malone w prezentacji opisuje różne metody skalowania aplikacji Django, jakie były stosowane w pownce.com, webowym komunikatorze zbudowanym z wykorzystaniem technologii Adobe AIR jak i Django.

RkBlog

Django, 21 June 2009, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact