Kinterbasdb

kinterbasdb to moduł Pythona umożliwiający komunikację z bazami Firebird/Interbase. Opis modułu znajdziemy na stronie projektu. Oto prosty przykład:
import kinterbasdb

# host:/ścieżka/do/pliku-bazy
con = kinterbasdb.connect(dsn='localhost:/home/piotr/html/foo.fdb', user='SYSDBA', password='masterke')
cur = con.cursor()
cur.execute("select * from foo")
print cur.fetchall()
SYSDBA to domyślny użytkownik, a masterke (lub masterkey) to jego domyślne hasło. Plik bazy danych można tworzyć za pomocą kinterbasdb lub programu isql wchodzącego w skład Firebirda. Z konsoli - wchodzimy do katalogu, w którym zainstalowany jest firebird (dla gentoo /opt/firebird) do katalogu bin i wydajemy polecenie ./isql a następnie:
SQL> CREATE DATABASE './foo.fdb'
CON> user 'SYSDBA' password 'masterke';
SQL> quit;
Powstały plik fdb możemy przenieść w dowolne miejsce :)
RkBlog

Programowanie Sieciowe, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact