Konfiguracja aplikacji Django na megiteam.pl

Megiteam.pl to polski hosting nowoczesnych technologii - w tym Pythona z obsługą jego webowych frameworków. Na start wystarczy zamówić pasujące parametry konta i zarejestrować się na stronie. Po przygotowaniu konta przez obsługę zostaniemy powiadomieni mailowo. Panel do zarządzania naszym kontem będzie dostępny po zalogowaniu się:
megi1

Pod zakładką "Aplikacje" będzie dostępna startowa aplikacja przypisana dla NASZLOGIN.megiteam.pl. Nowe aplikacje - te obsługiwane przez Pythonowe frameworki konfigurujemy tutaj. Najpierw jednak nasza aplikacja musi znaleźć się na serwerze. Podstawowe moduły Pythona, w tym wszystkie popularne frameworki są już zainstalowane i nie musimy tego robić.

megi3

Umieszczanie aplikacji na serwerze

Pliki możemy przesłać za pomocą SFTP. Domyślne konto to TwójLogin@TwójLogin.megiteam.pl i hasło takie jak do konta na stronie megiteam.pl. Wrzucamy katalog z aplikacją. Katalog w którym się znajduje to /home/TwójLogin/www.

Konfiguracja aplikacji w Panelu

Możemy edytować istniejącą aplikację "przykładową" zmieniając jej typ na Django (jeżeli nasza aplikacja używa tego frameworka), podając ścieżkę względem katalogu domowego (a dokładnie HOME/www/) i przydzielając minimum jeden proces:

megi2

Pod http://TwójLogin.megiteam.pl powinna pojawić się po chwili nasza Pythonowa aplikacja. W zakładce "Domeny" możemy powiązać kolejne aplikacje z różnymi subdomenami, czy własnymi domenami:

megi4

Zmiana wersji Pythona

Na chwilę obecną domyślnie używany jest Python 2.4, lecz można przestawić swoje konto by korzystało z Pythona 2.5 lub 2.6. Jest to opisane w Pomocy.

Instalowanie dodatkowych modułów za pomocą easy_install

Do PYTHONPATH dodany jest katalog /home/LOGIN/www/.python/lib/python2.5/site-packages/ tak więc by zainstalować coś przez easy_install wystarczy użyć:
easy_install --install-dir=/home/LOGIN/www/.python/lib/python2.5/site-packages/ NAZWA_PAKIETU
Jeżeli zamierzamy instalować moduły napisane w C lub mające zależności w C/C++ to kod ten musimy skompilować i zainstalować gdzieś w obrębie naszego katalogu. Można stworzyć np. katalog o nazwie "binarki" i podawać prefiks w ./configure --prefix=/home/LOGIN/www/binarki/ Żeby system widział nasze moduły do pliku .environment nalezy dodać:
export PATH=$PATH:/home/LOGIN/www/binarki/bin/
export LDPATH=$LDPATH:/home/LOGIN/www/binarki/lib/
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/LOGIN/www/binarki/lib/
Kompilacja niektórych modułów Pythona może wymagać modyfikacji ścieżek w setup.py, np:
module1 = Extension('GeoIP',
    libraries = ['GeoIP'],
    sources = ['py_GeoIP.c'],
    library_dirs = ['/usr/local/lib', '/home/LOGIN/www/binarki/lib'],
    include_dirs = ['/usr/local/include', '/home/LOGIN/www/binarki/include'])

Wysyłanie emaili z Django

Jak opisane w Pomocy należy do settings.py wkleić odpowiednie ustawienia i użyć konta stworzonego przez Panel administracyjny na megiteam.pl. Oto przykład:
DEFAULT_FROM_EMAIL = 'twojMail@login.megiteam.pl'
EMAIL_HOST = 'login.megiteam.pl'
EMAIL_HOST_USER = 'login@login.megiteam.pl'
EMAIL_HOST_PASSWORD = 'hasło'
EMAIL_USE_TLS = True

OpenID

Przy próbie użycia python-openid mogą pojawić się problemy ze względu na bardzo starą wersję zainstalowaną w systemie. Rozwiązanie to wymuszenie aktualizacji i zainstalowanie nowszej wersji do swojego katalogu:
easy_install -U --install-dir=/home/LOGIN/www/.python/lib/python2.5/site-packages/ python-openid
easy_install -U --install-dir=/home/LOGIN/www/.python/lib/python2.5/site-packages/ python-yadis
RkBlog

Django, 20 July 2009, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact