RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Konfiguracja Enlightenment 17

Uruchamianie E17

Po instalacji e17 z CVS trzeba go skonfigurować. By uruchomić e17 możemy skorzystać z dowolnego graficznego menadżera logowania (np. entrance z e17) lub też uruchamiać e17 samym poleceniem startx. Wystarczy w katalogu użytkownika stworzyć plik .xinitrc (z kropką) o zawartości (jeżeli e17 zainstalował się do /usr/local/):
exec /usr/local/bin/enlightenment
Dla gentoo exec /usr/bin/enlightenment-e17. Notka: podane ścieżki są przykładowe, należy sprawdzić czy e zainstalowało się do /usr/ czy do /usr/local/ (ls /usr/bin/enli* oraz ls /usr/local/bin/enli*) gentoo domyślnie instaluje do /usr.

Podstawowa konfiguracja

e17 dostępny jest w kilku językach. Listę dostępnych wyświetlimy poleceniem
enlightenment_remote -lang-list
a wybrany język ustawimy poleceniem
enlightenment_remote -lang-set pl_PL.UTF-8
Podobnie z czcionką
enlightenment_remote -font-available-list
i ustawiamy poleceniem:
enlightenment_remote -font-default-set default Vera-Bold 12
(textclass, czcionka, rozmiar). Domyślnie e17 używa BitstreamVera, która nie posiada polskich znaków. Należy zmienić czcionkę np. na DejaVu.

Moduły

Pakiet e_modules zawiera zestaw modułów dla e17: snow, weather, flame, monitor (CPU, RAM, network) i notes. Oprócz tego modułem jest engage.
e17_1
Możesz ładować, kilować, włączać i wyłączać moduły poprzez enlightenment_remote. Notka: załadowany lecz nie włączony moduł także korzysta z zasobów komputera. Jeżeli chcesz zminimalizować zużycie zasobów komputera zabij (unload) nieużywane moduły.
enlightenment_remote
	-module-load moduł   # Ładuje moduł
	-module-unload moduł # Usuwa moduł z pamięci
	-module-enable moduł # Włącza moduł
	-module-disable moduł # Wyłącza moduł
	-module-list         # Lista modułów i ich stan
Po załadowaniu modułu włączyć go możemy z poziomu menu (menu - "Modules" - "Moduły")
e17_2


Pliki binarne e17 - grafika, skórki, ikony

e17 używa dwa typy plików "binarnych" z grafiką tworzonych przez program EET (element e17):
- EAP - używane dla ikon w menu, IBarze i Engage.
- EDJ - używane do tapet i skórek.
Pliki EAP musimy umieszczać w ~/.e/e/applications/all. By tworzyć pliki EAP i EDJ musimy mieć zainstalowany pakiet e_utils (i zależności examine i engrave). Po stworzeniu plików EAP można dodatkowo skonfigurować menu, IBar i Engage poprzez aplikację Entangle. Pakiet e_utils składa się obecnie z następujących aplikacji:
e17setroot - ustawienia tapety
e_util_eapp_edit - graficzne GUI do tworzenia/edycji plików EAP
emblem - GUI do ustawiania tapety
entangle - GUI do edycji menu


Edycja menu za pomocą entangle

Uruchom aplikację, dla której chcesz stworzyć ikonę (EAP). Kliknij w górny lewy róg i wybierz "Create Icon" (Stwórz ikonę), co uruchomi e_util_eapp_edit, wpisz potrzebne dane, wybierz grafikę na ikonę, pozostaw puste/nieruszone "Window name". Imlib2 dopasuje rozmiar ikony - zalecam stosowanie ikon większych niż wyświetlane, gdyż mniejsze zostaną powiększone i będą bardzo nieczytelne. Ja EAPy robiłem z ikon (nuvola) 48x48. Po zapisaniu plik EAP trafi tam gdzie trzeba. Następnie za pomocą Entangle zaktualizujemy menu. Entangle wyświetla pliki EAP z ~/.e/e/applications/all w pastu po lewej stronie okna. By edytować ikonę przenieś ją do środkowego menu. Menu górne umożliwia wybór "aplikacji", którą edytujemy. U mnie entangle segfaultuje przy próbie zmian.
e17_5
Opcja stworzenia EAPa dla aplikacji
e17_7
Klikamy "Set Icon" by wybrać plik graficzny na ikonę
e17_8
Potem podajemy nazwę aplikacji "App name" i polecenie, które ją uruchomi "Executable". i klikamy "Save". EAP stworzony.
Plik EAP jest w .e/e/applications/all i by dodać go do menu z ikonami używamy Engage jeżeli działa lub edytujemy plik .e/e/applications/bar/.order - jest to plik tekstowy zawierający nazwy plików EAP wpisanych w kolejności wyświetlania:
e17_9
Po zapisaniu po chwili menu powinno się zaktualizować.
Edycja Menu Podręcznego - Favorites - czyli tego pojawiające się przy P-kliknięciu myszą - edytuj .e/e/applications/favorites/.order - zawiera listę EAPów tak jak bar. Dodatkowo w .order będzie wpis "Other" - nazwa podkatalogu, który też ma swój .order. Jeżeli chcesz mieć drzewiaste menu potwórz podkatalogi w .e/e/applications/favorites/, stwórz dla nich .order'y i wpisz nazwy tychże podkatalogów do głównego .order'a.

Edycja tapety

Pliki EDJ są stosowane dla tapet w E17 i moga zawierać nie tylko grafikę ale także animacje. Najprostszym rozwiązaniem konfiguracyjnym jest wykorzystanie e17setroot i emblem. Zmiana tapety:
e17setroot -s nazwa_pliku_graficznego
Opcja -s skaluje plik graficzny.
Inny lepszy sposób to wrzucenie plików EDJ do .e/e/backgrounds i z menu (L-klik myszą) "Konfiguracja" -> "Background Selector" co odpali emblema.

Skórki

System skórek nie jest jeszcze ustalony. Jeżeli posiadasz plik EDJ skórki dla najnowszego e17 przenieś go do ~/.e/e/themes. Teraz z menu (tryb edycji) będzie można wybrać skórkę. Dokładniejsze informacje na get-e.org.
RkBlog

Środowiska Graficzne, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article