Losowe liczby i wartości z sekwencji

Moduł random umożliwia generowanie losowych liczb czy też losowych wartości z sekwencji. Stosowanie jest proste:
import random
# Losowa liczba od 0 do 1
print random.random()
# Losowa wartosc miedzy 45-55
print random.randint(45, 55)
# Losowa wartosc
print random.choice( ["Andrzej", "Adam", "Zygmunt"] )
random.randint oczekuje dwóch argumentów - liczb określających zakres losowania. Zwraca liczbę całkowitą
random.choice oczekuje jednego argumentu - sekwencji, z której zwrócona zostanie losowa wartość. random.randint oczekuje dwóch argumentów - liczb określających zakres losowania. Zwraca liczbę całkowitą
random.choice oczekuje jednego argumentu - sekwencji, z której zwrócona zostanie losowa wartość.
RkBlog

Podstawy Pythona, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact