RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Losowe liczby i wartości z sekwencji

Wykorzystanie modułu random do generowania losowych liczb i wartości z podanej puli wartości (jak listy, czy krotki) w skryptach Pythona

Moduł random umożliwia generowanie losowych liczb czy też losowych wartości z sekwencji. Stosowanie jest proste:
import random
# Losowa liczba od 0 do 1
print random.random()
# Losowa wartosc miedzy 45-55
print random.randint(45, 55)
# Losowa wartosc
print random.choice( ["Andrzej", "Adam", "Zygmunt"] )
random.randint oczekuje dwóch argumentów - liczb określających zakres losowania. Zwraca liczbę całkowitą
random.choice oczekuje jednego argumentu - sekwencji, z której zwrócona zostanie losowa wartość. random.randint oczekuje dwóch argumentów - liczb określających zakres losowania. Zwraca liczbę całkowitą
random.choice oczekuje jednego argumentu - sekwencji, z której zwrócona zostanie losowa wartość.
RkBlog

14 July 2008;

Comment article