RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Markdown po raz drugi

Na code.google.com znajdziemy projekt python-markdown2 - drugą implementację parsera składni markdown w pythonie, drugą względem istniejącego python-markdown. Porównałem obie implementacje pod kątem wydajności - parsując stronę ze składnią markdown wygrała nieznacznie druga implementacja (real 0m0.247s) względem pierwszej (real 0m0.252s).

RkBlog

Podstawy Pythona, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article