Nowe strony *look.org

Wszyscy znają zapewne kde-look.org i gnome-look.org. Ostatnio nowe strony z tej serii powstają jak grzyby po deszczu. Nowości to: Maemo-Apps.org, Beryl-Themes.org, Compiz-Themes.org, Qt-Apps.org (aplikacje QT, nie-KDE), Qt-Prop.org (komercyjne aplikacje na QT), E17-Stuff.org (wszystko do e17), Box-Look.org (zasoby dla lekkich menedżerów okien), Debian-Art.org i Gentoo-Art.org (wiadomo...)

RkBlog

Środowiska Graficzne, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact