Obsługa Gadu Gadu i Jabbera w Pythonie

pygglib to biblioteka Pythona do obsługi protokołu Gadu Gadu. Bibliotekę tą można pobrać z repozytorium subversion:
svn checkout http://svn2.assembla.com/svn/pygglib pygglib
Dokumentacja jest dość ograniczona - polecam przeglądanie kodu pygglib.py oraz testów jednostkowych. Poniższy skrypt wyśle wiadomość na podany numer GG:
import pygglib

gg = pygglib.GGSession(NUMER_GG_NADAWCY, HASLO_GG_NADAWCY)
gg.login()
gg.send_msg(NUMER_GG_ODBIORCY, TRESC_WIADOMOSCI)
gg.logout()
Numery GG muszą być podane jako liczby, a nie łańcuchy.

XMPPPY to biblioteka pythona do obsługi protokołu Jabbera (w tym także Google Talk). Poniższy skrypt wyśle wiadomość na podane konto Gtalk:
import xmpp

login = 'login_nadawcy' # @gmail.com 
pwd   = 'haslo'

cnx = xmpp.Client('gmail.com')
cnx.connect(server=('talk.google.com',5223))

cnx.auth(login,pwd, 'botty')

cnx.send(xmpp.Message("odbiorca@gmail.com" ,"To jest wiadomosc" ))
RkBlog

Programowanie Sieciowe, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact