RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

OpenID w Django

OpenID to system użytkowników z jedną kluczową różnicą w porównaniu do dotychczas znanych ci systemów logowania i kont na stronach www. Wystarczy jedno konto OpenID by móc "logować" się na wszystkich serwisach wspierających OpenID. Logujesz się tylko na stronie konta openID a nie na np. 50 różnych stronach, dla których musisz zapamiętać loginy i hasła. By utworzyć konto openID wystarczy że zarejestrujesz się na openid.pl lub innej stronie obsługującej konta OpenID. Od strony kodu aplikacji obsługa OpenID może być mniej lub bardziej skomplikowana. Dzięki aplikacji Django autorstwa Simona Willsona obsługa OpenID w Django jest bardzo łatwa.

Instalacja

svn checkout http://django-openid.googlecode.com/svn/trunk/ django-openid

Obsługa openID w Django

(r'^openid/$', 'django_openidconsumer.views.begin'),
(r'^openid/complete/$', 'django_openidconsumer.views.complete'),
(r'^openid/signout/$', 'django_openidconsumer.views.signout'),
if request.openid:
		print "OpenID to %s" % str(request.openid)
	else:
		print "Brak"
I to byłoby na tyle. Teraz możesz tworzyć strony wykorzystujące openID dla uwierzytelniania użytkowników. Zwróć uwagę że dodatek ten nie używa systemu użytkowników i uprawnień. Dla administratorów i tak musisz (powinieneś) stosować klasyczny system użytkowników dostarczany przez Django.
RkBlog

Django, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article