Pisa - generowanie plików PDF z danych HTML

PISA to biblioteka Pythona umożliwiająca generowanie plików PDF z danych zawierających tagi HTML. Instalacja jest prosta - poprzez cheeseshop:
easy_install pisa
Dodatkowo musimy mieć zainstalowane: Pisa dobrze radzi sobie z konwersją czystego kodu HTML, natomiast nie potrafi generować dokładnych plików PDF z witryn www. Oto prosty przykład generowania pliku PDF zawierającego dane ze strony www.python.org:
# -*- coding: utf-8 -*-
import os
from httplib import HTTPConnection

import cStringIO
import ho.pisa as pisa

# Shortcut for dumping all logs on screen
pisa.showLogging()

def HTML2PDF(data, filename, open=False):
	"""
	Simple test showing how to create a PDF file from
	PML Source String.
	"""
	pdf = pisa.CreatePDF(
		cStringIO.StringIO(data),
		file(filename, "wb"))
	
	return not pdf.err

if __name__=="__main__":
	conn = HTTPConnection("www.python.org")
	conn.request('GET', '/')
	r = conn.getresponse()
	print r.status
	if str(r.status) == '200':
		dane = r.read()
		HTML2PDF(dane, "test.pdf", open=True)
RkBlog

Podstawy Pythona, 7 September 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact