Plany założenia stowarzyszenia Polish Python User Group

Wśród polskiej społeczności programistów Pythona powstał pomysł założenia stowarzyszenia, realnej organizacji zrzeszającej fanów tego języka. Na chwilę obecną trwają dyskusje na ten temat. Powstała w tym celu lista dyskusyjna, gdzie każdy może się wypowiedzieć.

Celem stowarzyszenia byłoby zebranie i zaktywizowanie polskich programistów jak i promocja Pythona - ale wszystko to na większą skalę i z większą pewnością ciągłości.

RkBlog

Podstawy Pythona, 22 December 2012, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact