PostgreSQL dla Pythonowców

Tegoroczny PyCon był bogaty w ciekawe prelekcje. Jedną z nich była trzygodzinna prelekcja dotycząca PostgreSQL. Christophe Pettus omawia chyba każdy aspekt tej bazy danych, warto obejrzeć.

RkBlog

Podstawy Pythona, 10 August 2015

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact