Profilowanie kodu Pythona za pomocą Pympler

Pympler to zestaw narzędzi dla Pythona pozwalający mierzyć, monitorować i analizować wykorzystanie pamięci przez kod Pythona. Narzędzia te są dość dobrze udokumentowane i działają na wszystkich bieżących wydaniach Pythona.

RkBlog

Podstawy Pythona, 30 June 2009, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact