RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Profilowanie pamięci i rozmiaru obiektów w Django

Pympler przydaje się przy debugowaniu wycieków pamięci w aplikacjach (np. wielowątkowe demony). Można go także zastosować do pomiaru wykorzystania pamięci przez widoki i związane z nimi obiekty Django, szczególnie jeżeli widok obrabia dane za pomocą dużych złożonych modułów Pythona wliczając w to np. generowanie PDF, grafik etc. Żeby dobrać się do widoku można użyć middleware taki jak ten:
from pympler.muppy import muppy
from pympler.muppy import summary
from pympler.muppy import refbrowser
from pympler.asizeof import asizeof

def output_function(o):
	return str(type(o))

class memoryMiddleware(object):
	"""
	Measure memory taken by requested view, and response
	"""
	def process_request(self, request):
		req = request.META['PATH_INFO']
		if req.find('site_media') == -1:
			self.start_objects = muppy.get_objects()
	def process_response(self, request, response):
		req = request.META['PATH_INFO']
		if req.find('site_media') == -1:
			print req
			self.end_objects = muppy.get_objects()
			sum_start = summary.summarize(self.start_objects)
			sum_end = summary.summarize(self.end_objects)
			diff = summary.get_diff(sum_start, sum_end)
			summary.print_(diff)
			#print '~~~~~~~~~'
			#cb = refbrowser.ConsoleBrowser(response, maxdepth=2, str_func=output_function)
			#cb.print_tree()
			print '~~~~~~~~~'
			a = asizeof(response)
			print 'Total size of response object in kB: %s' % str(a/1024.0)
			print '~~~~~~~~~'
			a = asizeof(self.end_objects)
			print 'Total size of end_objects in MB: %s' % str(a/1048576.0)
			b = asizeof(self.start_objects)
			print 'Total size of start_objects in MB: %s' % str(b/1048576.0)
			print '~~~~~~~~~'
		return response
W settings.py dodajemy wpis do tego middleware w MIDDLEWARE_CLASSES i odpalamy serwer deweloperski (zakładając że pliki statyczne mamy pod /site_media/). Działanie tego middleware ZNACZNIE wydłuży obsługę żądania HTTP. Przykładowy wynik dla głównego widoku forum:
                      types |  # objects |  total size
================================================= | =========== | ============
                       list |     232 |   4.31 MB
                       dict |     859 |  469.63 KB
                      tuple |    2067 |  157.79 KB
                       str |    1422 |  104.87 KB
              function (__wrapper__) |     561 |   65.74 KB
                       type |     51 |   45.02 KB
                       code |     308 |   36.09 KB
                       cell |     606 |   33.14 KB
   <class 'django.utils.safestring.SafeUnicode |      1 |   26.14 KB
 <class 'django.forms.widgets.MediaDefiningClass |     14 |   12.36 KB
                     unicode |     55 |   10.63 KB
  <class 'django.utils.datastructures.SortedDict |     25 |   9.09 KB
                     weakref |     102 |   8.77 KB
    <class 'django.utils.functional.__proxy__ |     85 |   5.31 KB
               function (__init__) |     44 |   5.16 KB
~~~~~~~~~
Total size of response object in kB: 27.9375
~~~~~~~~~
Total size of end_objects in MB: 27.5232620239
Total size of start_objects in MB: 27.5429458618
~~~~~~~~~
Jeżeli kod w danym widoku traciłby pamięć to będzie to można wykryć za pomocą asizeof, czy heapmonitor (tylko dlaczego nie widzę go w pakiecie?)
RkBlog

Django, 7 July 2009, Piotr Maliński

Comment article