RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Projekt poszerzenia wsparcia dla PostgreSQL w Django zbiera fundusze na Kickstarterze

Na kickstarterze trwa zbiórka funduszy na projekt poszerzenia obsługi PostgreSQL w Django. Marc Tamlyn zbiera fundusze by móc poświęcić wystarczającą ilość czasu by zaimplementować w ORMie Django wsparcie dla typów i wyszukiwań specyficznych dla PostgreSQL. Do zakończenia zbiórki pozostało na chwilę obecną 25 dni, a już znacząco przekroczono wymaganą kwotę do zrealizowania podstawowego celu kampanii. Zanosi się na kolejny sukces crowdfundingowego rozwoju Django (pierwsze były migracje, które zobaczymy w Django 1.7).

Efektem prac programisty ma być aplikacja django.contrib.postgres obsługująca takie typy bazy danych jak hstore, json, array, enum, interval, int4range, tsrange i mu podobne, czy uuid. Oprócz tego dodana zostanie obsługa do pełnotekstowego wyszukiwania za pomocą tsvector. Spośród rozszerzonych celi osiągnięto już jeden - usprawnienie wyszukiwań po datach (np. typu field__year__lte). Drugi rozszerzony cel przy 7500 funtów też powinien zostać osiągnięty, co da nam poszerzoną gamę możliwych wyszukiwań po wszystkich polach wliczając w to obsługę operacji matematycznych i tych wykonywanych na łańcuchach. 10 000 funtów zapewni obsługę własnych indeksów (w tym indeksów GIN oraz funkcjonalnych pozwalających np. indekstować po roku kolumnę z datą). 14 tysięcy zapewni obsługę widoków (i zmaterializowanych widoków) dla PostgreSQL i innych backendów bazodanowych.

RkBlog

Django, 16 February 2014, Piotr Maliński

Comment article