Przechwyt obrazu z kamerki internetowej za pomocą jpegcam

jpegcam to prosty widżet Flash/JavaScript do przechwytywania obrazu z kamerki internetowej. Pozwala on na zapisanie i wysłanie pojedynczej klatki do serwera (np. zrobienie i zapisanie zdjęcia użytkownika).

Widżet wyświetla flashowy player pokazujący obraz z kamerki oraz zintegrowane przyciski z podpiętymi akcjami JavaScript do zapisu pojedynczej klatki. Zdjęcie zostanie wysłane poprzez POST (tryb raw) na wskazany w konfiguracji adres URL.

 • Pobieramy najnowszą wersję widżetu. Z katalogu htdocs paczki do SITE MEDIA projektu Django przenosimy trzy pliki: shutter.mp3, webcam.js, webcam.swf
 • Edytuj webcam.js i ustaw ścieżki do swf_url i shutter_url, np:
  swf_url: '/site_media/jpegcam/webcam.swf', // URI to webcam.swf movie (defaults to cwd)
  	shutter_url: '/site_media/jpegcam/shutter.mp3', // URI to shutter.mp3 sound
  
  W okolicy linii 166 podaj ścieżkę do shutter.mp3 (w nowszych wersjach może to być już zmienione/poprawione):
  this.shutter_url = url ? url : '/site_media/jpegcam/shutter.mp3';
  
 • Tworzymy testowy widok prezentujący możliwości widżetu. W najprostszym przypadku będzie to zwykły szablon bazujący na przykładzie z paczki jpegcam:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  
  <html lang="en">
  <head>
  	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  	<title>JPEGCam Test Page</title>
  </head>
  <body>
  	<table><tr><td valign=top>
  	<h1>JPEGCam Test Page</h1>
  	
  	<!-- First, include the JPEGCam JavaScript Library -->
  	<script type="text/javascript" src="/site_media/jpegcam/webcam.js"></script>
  	
  	<!-- Configure a few settings -->
  	<script language="JavaScript">
  		webcam.set_api_url( '/user/save_image/' );
  		webcam.set_quality( 90 ); // JPEG quality (1 - 100)
  		webcam.set_shutter_sound( true ); // play shutter click sound
  	</script>
  	
  	<!-- Next, write the movie to the page at 320x240 -->
  	<script language="JavaScript">
  		document.write( webcam.get_html(320, 240) );
  	</script>
  	
  	<!-- Some buttons for controlling things -->
  	<br/><form>
  		<input type=button value="Configure..." onClick="webcam.configure()">
  		&nbsp;&nbsp;
  		<input type=button value="Take Snapshot" onClick="take_snapshot()">
  	</form>
  	
  	<!-- Code to handle the server response (see test.php) -->
  	<script language="JavaScript">
  		webcam.set_hook( 'onComplete', 'my_completion_handler' );
  		
  		function take_snapshot() {
  			// take snapshot and upload to server
  			document.getElementById('upload_results').innerHTML = '<h1>Uploading...</h1>';
  			webcam.snap();
  		}
  		
  		function my_completion_handler(msg) {
  			if (msg.match(/(http\:\/\/\S+)/)) {
  				var image_url = RegExp.$1;
  				// show JPEG image in page
  				document.getElementById('upload_results').innerHTML = 
  					'<h1>Upload Successful!</h1>' + 
  					'<h3>JPEG URL: ' + image_url + '</h3>' + 
  					'<img src="' + image_url + '">';
  				
  				// reset camera for another shot
  				webcam.reset();
  			}
  			else alert("Python Error: " + msg);
  		}
  	</script>
  	
  	</td><td width=50>&nbsp;</td><td valign=top>
  		<div id="upload_results" style="background-color:#eee;"></div>
  	</td></tr></table>
  </body>
  </html>
  
 • W powyższym szablonie w porównaniu do oryginału zmieniłem ścieżkę do pliku webcam.js oraz podałem adres URL odbierający zdjęcie z kamerki:
  webcam.set_api_url( '/user/save_image/' );
  
  Pod adres /user/save_image/ muszę podpiąć widok odbierający i zapisujący grafikę, która wysyłana jest poprzez POST.
 • Kod widoku wygląda tak:
  from django.views.decorators.csrf import csrf_exempt
  
  @csrf_exempt
  def save_image(request):
  	if request.POST:
  		# zapisujemy gdzieś w media
  		f = open(settings.MEDIA_ROOT + '/webcamimages/someimage.jpg', 'wb')
  		f.write(request.raw_post_data)
  		f.close()
  		# zwracamy adres URL do grafiki
  		return HttpResponse('http://localhost:8080/site_media/webcamimages/someimage.jpg')
  	else:
  		return HttpResponse('no data')
  
 • W efekcie powinniśmy otrzymać działający komponent - widok z flashowym widżetem wyświetlającym obraz z kamerki oraz widok zapisujący wysłane klatki-zdjęcia.
jpegcamdjango1

Na Wiki projektu znajdziemy też przykład prezentujący wykorzystania formularza modelu do zapisu i walidacji grafiki (np. dla profilu danego użytkownika).

RkBlog

Django, 17 October 2010, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact