RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Przegląd możliwości Zoho API i Zoho CloudSQL

Zoho.com to potężny zbiór aplikacji do pracy grupowej, zarządzania finansami, firmą, czy do tworzenia stron i aplikacji webowych powiązanych z tą funkcjonalnością. Aplikacje są darmowe w użytkowaniu, jak i dostępne jest rozbudowane API do tych aplikacji, wliczając w to CloudSQL - możliwość operowania na danych w arkuszach/raportach za pomocą języka SQL. Za pomocą tych aplikacji i API można tworzyć profesjonalne aplikacje biznesowe działające w chmurze Zoho lub na serwerach firmy. Aplikacje stworzone za pomocą Zoho Creator mogą być hostowane w chmurze Zoho lub na Google App Engine (Zoho Creator Takes On Role as Google App Engine IDE).

Dzięki API na usługi Zoho można wykorzystać na własnej stronie internetowej funkcjonalności takie jak: edycja tekstu, tworzenie aplikacji webowych, tworzenie prezentacji, wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego, czy zarządzanie listą to-do.

Istnieją dwa typy API - Data API i Remote API, które różnią się funkcjonalnością i źródłem przetrzymywania danych (serwer Zoho lub własny serwer).

Zoho Data API

Wymagania dla korzystania z Data API są następujące: Generowanie Ticketa i dostęp do API opisany jest na stronie Accessing Zoho APIs.

Zoho Remote API

Dostępna jest także płatna wersja API posiadająca dodatkowe funkcjonalności jak SSL (kodowanie danych wymienianych między serwerem partnera a serwerem zoho).

Wymagania dla korzystania z Remote API są następujące:

Zoho CloudSQL

CloudSQL to technologia pozwalająca programistom do interakcji z danymi biznesowymi dostępnymi w aplikacjach Zoho poprzez język SQL. Dodatkowo dostępne są sterowniki ODBC i JDBC. Dzięki CloudSQL można połączyć dane z aplikacji Zoho używanych przez firmę z własnym lokalnym oprogramowaniem lub inną usługą SaaS.

Wymagania dla korzystania z CloudSQL są następujące: Oto przykład wykorzystania API w Pythonie:
from com.adventnet.zoho.client.report.python.ReportClient import ReportClient

APIKEY = 'TWÓJ_KLUCZ'
LOGINNAME = 'TWÓJ_LOGIN'
PASSWORD = 'TWOJE_HASŁO'
DATABASENAME = 'NAZWA_BAZY'
TABLENAME = 'NAZWA_TABELI'

rc = ReportClient(APIKEY)
rc.login(LOGINNAME,PASSWORD)
uri = rc.getURI(LOGINNAME,DATABASENAME,TABLENAME)

export = open('export.csv', 'w')
rc.exportData(uri, 'csv', export)
#rc.exportData(uri, 'csv', export, "Firma = 'Firma A' AND Zysk = 400")
print 'Done'
Nazwę bazy i tabelę bierzemy z Zoho Reports:
zoho1
zoho2
Gdzie odpowiednio nazwa bazy to "test", a tabela to "testowy" (jako arkusz). Opis API dostępny jest w paczce modułu. Metoda exportData służy do pobierania danych w określonym formacie. Jej argumenty to odpowiednio - link do tabeli, format eksportu, obiekt pliku, do którego zapisane zostaną dane i opcjonalny - warunki filtrów na eksportowane kolumny. Pozostałe metody do kasowania, dodawania i edycji mapują zapytania SQL na tego typu interfejs obiektowy. Jeżeli ktoś woli posługiwać się SQL to wystarczy urllib2 do bezpośredniej obsługi API: Executing a SQL Query.

Baza danych jest mapowana na Bazę Danych Raportów w Zoho Reports. Tabela jest mapowana na arkusze (tabele Zoho Reports przedstawiane jako arkusze). Kolumny są mapowane na kolumny arkuszy (kolumny tabel Zoho Reports :))

RkBlog

Programowanie Sieciowe, 30 September 2009, Piotr Maliński

Comment article