Przegląd zmian wprowadzonych w Django 1.6 Alpha 1

Django 1.6 alfa 1 pozwala nam zapoznać się ze zmianami planowanymi dla kolejnego wydania frameworka. Alfa 1 nie jest jeszcze na poziomie produkcyjnym ani w pełni ukończona, aczkolwiek lista zmian już jest bardzo długa.

 • Uproszczono startowy szablon aplikacji. Panel admina jest dodany do zainstalowanych aplikacji i gotowy do użycia. Tak samo wykrywanie języków, czy ochrona przez clickjackingiem są domyślnie włączone.
 • Zaszły spore zmiany w obsłudze transakcji w bazach danych. Domyślnie włączony został autocommit. Dotychczasowe API dotyczące transakcji zostało oznaczone jako przestarzałe na rzecz nowego API.
 • Dodano obsługę ciągłych połączeń z bazami danych. Django może wykorzystać jedno połączenie z bazą danych do obsługi wielu żądań. Połączenie będzie utrzymywane przez określony czas lub bezterminowo.
 • Dodano nowy test-runner "django.test.runner.DjangoTestDiscoverRunner" wykrywający i wykonujący testy z modułów pasujący do wzorca "test*.py".
 • Dodano obsługę savepoints dla baz SQLite (ale z pewnymi ograniczeniami).
 • Dodano pole BinaryField do przechowywania danych binarnych
 • Dodano pola i widżety formularzy dla typów danych stosowanych przez GeoDjango.
 • Pola EmailField, URLField, IntegerField, FloatField i DecimalField używają typów obecnych w HTML5 (email, url, number). Typ "number" jest stosowany dla pól liczbowych nie podlegających lokalizacji.
 • Wywołanie metody save() na modelu wykona UPDATE lub INSERT (gdy to nie aktualizacja) zamiast SELECT, INSERT (nie znaleziono) lub UPDATE (znaleziono)
 • Pillow jest zalecaną biblioteką do obsługi grafik. PIL oczekuje na oznaczenie jako przestarzały (obsługa PIL zostanie usunięta z Django 1.8). Żeby zmienić PIL na Pillow najpierw odinstaluj PIL i dopiero po tym zainstaluj Pillow.
 • django.contrib.comments oznaczono jako przestarzałe. Aplikacja zostanie usunięta w Django 1.8
 • Django 1.6 obsługuje bazy PostgreSQL w wersji 8.4 lub nowszej
 • Tagi szablonów "cycle" i "firstof" renderują swoje dane tak jak je otrzymały - w tym kod HTML. Dodano poprawione implementacje w "future" a od Django 1.8 będą one jako domyślne.
RkBlog

Django, 30 May 2013, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact