PyBonjour

pybonjour to moduł Pythona udostępniający API na usługę Bonjour opracowaną przez Apple (i kompatybilne implementacje jak Avahi pod Linuksem). Za jego pomocą można rejestrować i wykrywać usługi sieciowe w sieci lokalnej i zewnętrznej. PyBonjour napisany jest w czystym Pythonie i zadziała wszędzie tam, gdzie działa cPython. Pod Mac OS X wystarczy zainstalować moduł. Pod MS Windows należy zainstalować "Bonjour for Windows", a pod Linuksem Avahi lub mDNSResponder.

Poniżej przykładowy kod rejestrujący lokalną usługę:

import select
import sys
import pybonjour


name  = sys.argv[1]
regtype = sys.argv[2]
port  = int(sys.argv[3])


def register_callback(sdRef, flags, errorCode, name, regtype, domain):
  if errorCode == pybonjour.kDNSServiceErr_NoError:
    print 'Registered service:'
    print ' name  =', name
    print ' regtype =', regtype
    print ' domain =', domain


sdRef = pybonjour.DNSServiceRegister(name = name,
                   regtype = regtype,
                   port = port,
                   callBack = register_callback)

try:
  try:
    while True:
      ready = select.select([sdRef], [], [])
      if sdRef in ready[0]:
        pybonjour.DNSServiceProcessResult(sdRef)
  except KeyboardInterrupt:
    pass
finally:
  sdRef.close()
Uruchamiany z poleceniem np:
python skrypt.py MojaUsluga _test._tcp 1234
Kod wykrywający usługi i pobierający o nich dane wygląda następująco:
import select
import sys
import pybonjour


regtype = sys.argv[1]
timeout = 5
resolved = []


def resolve_callback(sdRef, flags, interfaceIndex, errorCode, fullname,
           hosttarget, port, txtRecord):
  if errorCode == pybonjour.kDNSServiceErr_NoError:
    print 'Resolved service:'
    print ' fullname  =', fullname
    print ' hosttarget =', hosttarget
    print ' port    =', port
    resolved.append(True)


def browse_callback(sdRef, flags, interfaceIndex, errorCode, serviceName,
          regtype, replyDomain):
  if errorCode != pybonjour.kDNSServiceErr_NoError:
    return

  if not (flags & pybonjour.kDNSServiceFlagsAdd):
    print 'Service removed'
    return

  print 'Service added; resolving'

  resolve_sdRef = pybonjour.DNSServiceResolve(0,
                        interfaceIndex,
                        serviceName,
                        regtype,
                        replyDomain,
                        resolve_callback)

  try:
    while not resolved:
      ready = select.select([resolve_sdRef], [], [], timeout)
      if resolve_sdRef not in ready[0]:
        print 'Resolve timed out'
        break
      pybonjour.DNSServiceProcessResult(resolve_sdRef)
    else:
      resolved.pop()
  finally:
    resolve_sdRef.close()


browse_sdRef = pybonjour.DNSServiceBrowse(regtype = regtype,
                     callBack = browse_callback)

try:
  try:
    while True:
      ready = select.select([browse_sdRef], [], [])
      if browse_sdRef in ready[0]:
        pybonjour.DNSServiceProcessResult(browse_sdRef)
  except KeyboardInterrupt:
    pass
finally:
  browse_sdRef.close()
By wykryć zarejestrowaną usługę w pierwszym przykładzie wykonaj:
python skrypt2.py _test._tcp
Avahi także dostarcza swój moduł Pythona. Prosty przykład dostępny jest na wiki Avahi, lecz dokumentacji brak.
RkBlog

Programowanie Sieciowe, 30 June 2009

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact