RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

PyBonjour

Pythonowe API na usługę Bonjour do wykrywania urządzeń w sieci i usług jakie oferują.

pybonjour to moduł Pythona udostępniający API na usługę Bonjour opracowaną przez Apple (i kompatybilne implementacje jak Avahi pod Linuksem). Za jego pomocą można rejestrować i wykrywać usługi sieciowe w sieci lokalnej i zewnętrznej. PyBonjour napisany jest w czystym Pythonie i zadziała wszędzie tam, gdzie działa cPython. Pod Mac OS X wystarczy zainstalować moduł. Pod MS Windows należy zainstalować "Bonjour for Windows", a pod Linuksem Avahi lub mDNSResponder.

Poniżej przykładowy kod rejestrujący lokalną usługę:

import select
import sys
import pybonjour


name  = sys.argv[1]
regtype = sys.argv[2]
port  = int(sys.argv[3])


def register_callback(sdRef, flags, errorCode, name, regtype, domain):
  if errorCode == pybonjour.kDNSServiceErr_NoError:
    print 'Registered service:'
    print ' name  =', name
    print ' regtype =', regtype
    print ' domain =', domain


sdRef = pybonjour.DNSServiceRegister(name = name,
                   regtype = regtype,
                   port = port,
                   callBack = register_callback)

try:
  try:
    while True:
      ready = select.select([sdRef], [], [])
      if sdRef in ready[0]:
        pybonjour.DNSServiceProcessResult(sdRef)
  except KeyboardInterrupt:
    pass
finally:
  sdRef.close()
Uruchamiany z poleceniem np:
python skrypt.py MojaUsluga _test._tcp 1234
Kod wykrywający usługi i pobierający o nich dane wygląda następująco:
import select
import sys
import pybonjour


regtype = sys.argv[1]
timeout = 5
resolved = []


def resolve_callback(sdRef, flags, interfaceIndex, errorCode, fullname,
           hosttarget, port, txtRecord):
  if errorCode == pybonjour.kDNSServiceErr_NoError:
    print 'Resolved service:'
    print ' fullname  =', fullname
    print ' hosttarget =', hosttarget
    print ' port    =', port
    resolved.append(True)


def browse_callback(sdRef, flags, interfaceIndex, errorCode, serviceName,
          regtype, replyDomain):
  if errorCode != pybonjour.kDNSServiceErr_NoError:
    return

  if not (flags & pybonjour.kDNSServiceFlagsAdd):
    print 'Service removed'
    return

  print 'Service added; resolving'

  resolve_sdRef = pybonjour.DNSServiceResolve(0,
                        interfaceIndex,
                        serviceName,
                        regtype,
                        replyDomain,
                        resolve_callback)

  try:
    while not resolved:
      ready = select.select([resolve_sdRef], [], [], timeout)
      if resolve_sdRef not in ready[0]:
        print 'Resolve timed out'
        break
      pybonjour.DNSServiceProcessResult(resolve_sdRef)
    else:
      resolved.pop()
  finally:
    resolve_sdRef.close()


browse_sdRef = pybonjour.DNSServiceBrowse(regtype = regtype,
                     callBack = browse_callback)

try:
  try:
    while True:
      ready = select.select([browse_sdRef], [], [])
      if browse_sdRef in ready[0]:
        pybonjour.DNSServiceProcessResult(browse_sdRef)
  except KeyboardInterrupt:
    pass
finally:
  browse_sdRef.close()
By wykryć zarejestrowaną usługę w pierwszym przykładzie wykonaj:
python skrypt2.py _test._tcp
Avahi także dostarcza swój moduł Pythona. Prosty przykład dostępny jest na wiki Avahi, lecz dokumentacji brak.
RkBlog

Programowanie Sieciowe, 30 June 2009,

Comment article