pycallgraph

Po opublikowaniu artykułu o profilowaniu django otrzymałem komentarz dotyczący pycallgraph - aplikacji pythona tworzącej grafy komponentów wykonywanego kodu pythona. Nie służy do profilowania - nie zapisuje czasu wykonywania poszczególnych elementów i innych tego typu danych lecz dobrze wizualizuje działanie kodu, co może być przydatne. Wadą jest ogromne zużycie RAMu przy generowaniu grafów dla złożonego kodu jak np django:

darmowy hosting obrazków
RkBlog

Podstawy Pythona, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact