RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

pyClamAV

pyclamav to biblioteka pythona dodająca obsługę clamav w pythonie. Daje nam to możliwość skanowania plików i napisów (buforów)
#!/usr/bin/env python
import pyclamav
ret = pyclamav.scanfile('/ścieżka/do/pliku')
print ret
ret = pyclamav.scanthis("skanujemy tą treść")
pyclamav.scanfile i pyclamav.scanthis zwraca tuplę (X, Y) gdzie: X - 1 jeżeli wirus, 0 - jeżeli nie, Y - nazwa wirusa. Przykład:
(1, 'Worm.Sober.G')
(0, '')
RkBlog

Podstawy Pythona, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article